Choose your language

ENGLISHOUSE

School of English

Learn English in ¼ of the time at Englishouse

Nauka angielskiego

Tutaj znajdują się istotne punkty, o których studenci powinni pomyśleć w klasie.

Uwaga studntów powinna być skupiona na nauczycielu przez cały czas, a książka używana wyłącznie podczas czytania i drugiej godziny, gdzie wprowadzany jest nowy materiał, wówczas tłumaczenia zawarte w książce mogą być pomocne studentom. Studenci powinny unikać jedzenia w klasie, używania telefonu komórkowego podczas zajęć oraz pisania (oprócz dyktand) itd. ze względu na innych studentów i nauczyciela.one of our classes

Pytania zadawane są dwukrotnie w szybkiej kolejności, a następnie odpowiedź jest "wyciągana" od studentów, dlatego też osoby, które są skupione podczas zajęć mogą się uczyć na błędach innych, nie tylko własnych.

Studenci powinni unikać przerywania nauczycielowi pytaniami. Metoda Callana polega na szybkości. Jeżeli nauczyciel poświęciłby czas na odpowiadanie na pytania, a nie na lekcję, lekcja straciłaby sens, cel i studenci nie odnieśliby żadnych korzyści z nauki.

Metoda Callana polega na ciągłym powtarzaniu, nie tylko na powtarzaniu pytań przez studenta , ale także lekcji po lekcji, przynosi to efekty w postaci znajomości przerobionego materiału.

Studenci mogą oczekiwać od nauczyciela:

-nauczyciele pozostają w pozyci stojącej i są aktywni przez całą lekcję. Podczas czytania i dyktanda nauczyciele mogą usiąść.
-nauczyciele mówią czysto i precyzyjnie
-nauczyciele rozdzielają pytania sprawiedliwie wśród studentów w klasie
-ubierają się stosownie w szkolnych środowisku.