Choose your language

ENGLISHOUSE

School of English

Learn English in ¼ of the time at Englishouse

Metoda Callana

Lekcja składa się po pierwsze z pytań zadawanych studentowi w szybkim ogniu pytań, z odpowiedziami zapewnionymi przez nauczyciela. Student naśladuje nauczyciela, jego akcent i wymowę.

metoda calana - w klasieW środku lekcji następuje czytanie, studenci kontynuują te same zagadnienia, czyli pytanie i odpowiedź, jednakże czas ten poświęcony jest w celu użycia innych umięjętności w tej części lekcji. Tekst czytanki jest wzięty bezpośrednio z książki studenta, od paragrafu, z którym są oni już zaznajomieni. Nauczyciele ponowie poprawiają błędy popełnione przez studentów.

Po czytaniu następuje dyktando, które jest czytane przez nauczycielai tak samo jak w trakcie czytania materiał odpowiada paragrafowi, który jest obecnie przerabiany przez studentów. Dyktando jest ćwiczeniem słuchowym (biernym), tak jak pisanie (produkcyjny), które pozwala na rozwijaniu tych zdolności. Nauczyciel prowadzi dyktando przy szybkości, która pozwala studentowi zrozumienie tekstu w języku obcym pod kątem egzaminacyjnym.
Podczas drugiej godziny lekcyjnej wprowadzony jest nowy materiał. Nauczyciel wyjaśnia nowe słownictwo, a także kontynuuje pomoc przy doskonaleniu zdolności mówienia, czytania i pisania studentów przez prostą metodę surowego powtarzania materiału.